Om ernryd cars

Trygghet och garantipaket

Stefan Ernryds motto har sedan starten varit att du skall känna dig trygg i din bilaffär. Därför erbjuder vi omfattande garantier på alla bilar vi säljer. Via Solid Försäkringar AB ges 3 års "fabriksgaranti" och 1 år på alla begagnade bilar. Om du vill förlänga din garantitid så finns det oftast möjlighet till detta.

Vi erbjuder den mest omfattande garantin för nya och lätt begagnade bilar på marknaden.

Omfattningen på garantin bestäms utifrån ålder och mil på bilen och är indelad i:

LARGE

Omfattar de flesta mekaniska och elektroniska komponenterna och är den mest omfattande garantin för nya och lätt begagnade bilar på marknaden.

MEDIUM

Kompletterar Small med ytterligare en rad olika mekaniska och elektroniska komponenter i bilen.

SMALL

Utformad för dig som köper en något äldre bil och/eller med högre körsträcka. Omfattar de väsentligaste delarna i bilens drivlina.


Finansiering

En viktig del av bilköpet är att välja rätt finansieringsform. Vi ger dig råd utifrån din / ditt företags ekonomiska situation och vad som passar din ekonomi bäst.

Tänk på att momsen är 100% avdragsgill när du köper en Pick Up eller en bil över 3.500 kg, oavsett om du väljer leasing, avbetalning eller kontant betalning.

LEASING

Ditt företag har möjlighet att finansiera bilinnehavet genom leasing från vår finansieringspartner.

Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilinnehav. Dels för att momsen på leasingavgiften är till 50% avdragsgill. Dels för att leasing är en finansieringsform som löser företagets investeringsbehov utan att binda företagets kapital. Med leasing kan du dessutom lämna eventuellt befintligt kreditutrymme hos din bank outnyttjat, och kan använda det då det verkligen behövs. Leasing är en mycket flexibel finansieringsform.

AVBETALNING

En fördel med avbetalning kontra leasing är att du när som helst under kredittiden kan välja att betala in/amortera ett större belopp eller kanske betala av hela skulden med ett engångsbelopp utan att finansbolaget ställer krav på ränteskillnadsersättning.